Doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej

Pomagamy w sporządzaniu umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych. Ponadto udzielimy pomocy prawnej w sytuacji naruszeń praw autorskich lub praw własności przemysłowej (m.in. nieuprawnione korzystanie z cudzego znaku towarowego, oznaczenia odróżniającego przedsiębiorcę w obrocie)