Spadki

Kancelaria zajmuje się następującymi kategoriami spraw:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku (sądowy i umowny),
  • zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
  • stwierdzenie nieważności testamentu,
  • doradztwo w zakresie sporządzania testamentów,
  • zasady i tryb wydziedziczania,
  • dochodzenie zachowku,
  • dochodzenie wykonania zapisów, poleceń,
  • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe.