Reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji na obszarze całego kraju. Dotyczy to zarówno sądownictwa powszechnego (w tym m.in sądy gospodarcze, sądy pracy) , zastępstwa przez Sądem Najwyższym, jak również sądownictwa administracyjnego, tj. wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nasi Klienci jeszcze przed pierwszą czynnością podjętą w ich imieniu przed sądem są przez nas informowani o zamierzonych działaniach, obranej taktyce procesowej oraz ewentualnych zagrożeniach. Jednocześnie w toku sprawy informujemy naszych Klientów na bieżąco o podejmowanych czynnościach procesowych oraz ważnych zmianach statusu prowadzonych spraw, zapewniając z naszej strony pełne zaangażowanie w sprawę oraz indywidualne podejście w każdej powierzonej nam kwestii.