Służebność przesyłu

W dziedzinie prawa przesyłu Kancelaria oferuje:

  • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne (bez tytułu prawnego) korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
  • nabywanie przez przedsiębiorcę przesyłowego własności urządzeń przesyłowych zbudowanych przez właściciela nieruchomości lub inne podmioty
  • ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego
  • dochodzenie odszkodowań za straty poniesione w związku z budową urządzeń przesyłowych
  • uzyskiwanie rekompensaty za: utratę pożytków z nieruchomości, utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości oraz zmniejszenie wartości nieruchomości.