Tworzenie, łączenie, podział i przekształcanie spółek

W ramach usług świadczonych przez naszą kancelarię oferujemy pomoc zarówno przy zakładaniu nowych spółek (wybór optymalnej formy organizacyjno-prawnej, opracowanie umowy spółki, przygotowanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego) jak również przy przekształceniach spółek już istniejących (m.in opracowanie planu podziału lub łączenia, opracowanie wniosków do KRS)

Nasza oferta obejmuje ponadto bieżącą obsługę korporacyjną spółek (m.in. zmiany w składzie zarządu, rady nadzorczej, organizacja zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, obsługa prawna posiedzeń organów spółek)