Windykacja należności

Wspieramy naszych Klientów począwszy już od windykacji polubownej, jak również reprezentujemy ich na etapie postępowania sądowego a także w toku egzekucji należności z pomocą komornika.

Należy przy tym pamiętać, że skuteczność windykacji uwarunkowana jest w pierwszej kolejności szybkością działań podejmowanych w sprawie. Każdy dzień bezczynnego czekania na zapłatę istotnie zmniejsza szanse na odzyskanie pieniędzy. Nie bez znaczenia jest także adekwatny dobór przedsięwziętych środków do zamierzonych przez wierzyciela celów, w zależności m.in. od woli dalszej współpracy z nierzetelnym kontrahentem.

Doradzamy także, w jaki sposób dokonywać weryfikacji kondycji finansowej przyszłych kontrahentów oraz w jaki sposób już na etapie podejmowania współpracy z kontrahnetem zapewnić sobie możliwość szybszego i tańszego odzyskania zaległości w razie jej powstania w przyszłości.