Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia

Zapraszamy do kancelarii w następujących przypadkach:

  • jeśli na skutek upadku (poślizgnięcia na ulicy, chodniku itp.) doznali Państwo urazu,
  • jeśli w wyniki wypadku samochodowego doznali Państwo urazu będąc kierowcą, pasażerem lub pieszym,
  • jeżeli w wyniku wypadku samochodowego stracili Państwo osobę bliską,
  • jeśli Państwa samochód uległ uszkodzeniu, został zniszczony bądź skradziony,
  • jeżeli jakiś składnik Państwa majątku na skutek zdarzenia losowego uległ zniszczeniu,
  • jeżeli ulegli Państwo wypadkowi w pracy,
  • jeśli jesteście Państwo ofiarą błędu lekarskiego lub niewłaściwego leczenia,
  • jeśli zakład ubezpieczeń zaniżył lub odmówił wypłaty należnego świadczenia

Zleconymi przez Państwa sprawami od początku do końca zajmujemy się osobiście. Oznacza to, że już na pierwszym spotkaniu porady udzieli Państwu profesjonalny pełnomocnik, który następnie będzie prowadził postępowanie polubowne i sądowe.

Nie korzystamy z usług osób nieposiadających wykształcenia prawniczego.

Udzielimy Państwu pomocy dokonując analizy Państwa sprawy także w przypadkach, kiedy ubezpieczyciel zakończył już proces likwidacji szkody (zaniżenie należnego odszkodowania przez ubezpieczyciela lub odmowa wypłaty świadczenia).

Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy dopiero po otrzymaniu świadczenia przez poszkodowanego.