Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (w tym o alimenty)

W zakresie prawa rodzinnego zapewnimy reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych, doradzimy przy sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich oraz w sprawach dotyczących majątku wspólnego małżonków. Prowadzimy następujące kategorie spraw:

  • o rozwód i unieważnienie małżeństwa,
  • o separację,
  • o wykonywanie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
  • o alimenty,
  • o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • o opiekę i kuratelę