Nieruchomości

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szeroko rozumianego pojęcia obrotu nieruchomościami (w tym nieruchomościami rolnymi), regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, postępowaniem wieczystoksięgowym.

Udzielimy porady jak bezpiecznie kupić nieruchomość, zawrzeć lub rozwiązać umowę dotyczącą korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości, zabezpieczając należycie interesy naszych Klientów.

Oferujemy audyt prawny nieruchomości (m.in. analiza treści księgi wieczystej pod kątem praw związanych z nabywaną nieruchomością oraz w zakresie wszelkich praw obciążających przedmiotową nieruchomość, które mogłyby utrudnić korzystanie z niej zgodnie z zamierzonym celem) Rezultatem jest fachowa i zrozumiała opinia prawna zawierająca ocenę ryzyka związanego z nabyciem danej nieruchomości.

Mamy świadomość, że niejednokrotnie nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny, w szczególności dotyczy to nieruchomości rolnych. Naszym zadaniem jest przedstawienie najlepszego rozwiązania w celu uporządkowania kwestii własnościowych z uwzględnieniem interesów zleceniodawcy.

Sprawy z zakresu nieruchomości:

  • zasiedzenie,
  • uwłaszczenie gospodarstw rolnych,
  • sprawy związane ze współwłasnością nieruchomości i użytkowaniem,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • reprezentacja Klientów przed sądem wieczystoksięgowym,
  • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
  • sprawy związane z najmem i dzierżawą nieruchomości,
  • sprawy związane z ustanowieniem służebności przesyłu (odszkodowanie i wynagrodzenie)
  • badanie prawne ksiąg wieczystych i akt wieczystoksięgowych, dokumentów dotyczących zagospodarowania nieruchomości, umów zawartych w związku z korzystaniem i pobieraniem pożytków z nieruchomości