Cennik Usług

Wysokość należnego wynagrodzenia każdorazowo uwarunkowana jest przewidywanym nakładem pracy zależnym w dużej mierze od skomplikowania danej sprawy. Przed powierzeniem zlecenia kancelarii Klient jest informowany o wysokości wynagrodzenia oraz innych spodziewanych kosztów, jakie mogą powstać w związku z prowadzeniem sprawy. Wynagrodzenie może przybrac postać ryczałtu, stawki godzinowej. Część wynagrodzenia może również przybrać formę tzw. success fee tj.indywidualnie uzgodnionej z Klientem premii za osiągnięcie oczekiwanego przez Klienta wyniku sprawy. Zapewniamy, że proponowane przez nas wynagrodzenie w połączeniu z poziomem świadczonych usług będzie dla Państwa atrakcyjne.

Poniżej przykładowe ceny wybranych rodzajów usług (podane ceny są cenami netto):

  • ustna porada prawna – od 70 zł
  • pomoc w sporządzeniu pisma – od 200 zł