Obsługa prawna wynajmu nieruchomości komercyjnych

Pomagamy w przygotowaniu umów najmu i dzierżawy dla Klienta, negocjowaniu ich warunków a także opiniowaniu gotowych umów otrzymanych przez naszych Klientów od ich przyszłych kontrahentów.

Pomagamy rozwiązać sporne kwestie, jakie mogą wyniknąć w toku współpracy między stronami w ramach stosunku najmu, mając w szczególności na względzie najważniesze cele wyznaczane przez Klienta takie jak: zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności handlowej lub usługowej w danym obiekcie, zachowanie płynności finansowej poprzez eliminację zatorów płatniczych.