Prawo pracy w przedsiębiorstwie

Pomagamy naszym Klientom w następujących sprawach:

  • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
  • tworzenie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • ustalanie odpowiedzialności materialnej pracowników
  • reprezentowanie przed sądem pracy
  • sprawy o przywrócenie do pracy