Przygotowanie i opiniowanie umów

Mnogość rodzajów umów we współczesnym obrocie gospodarczym oraz doniosłość prawna w zakresie skutków, jakie z nich wynikają dla każdego przedsiębiorstwa powodują, że najczęściej niezbędne staje się skorzystanie z pomocy prawnika.

Naszym zadaniem jest zarówno przygotowanie konkretnej umowy od podstaw, bazując na założeniach i celach, które chce osiągnąć Klient zawierając daną umowę, jak również opiniowanie gotowych wzorów umów przedstawianych przez potencjalnych kontrahentów, oraz na życzenie klienta czynny udział w negocjowaniu jej ostatecznego kształtu, w celu uzyskania optymalnego kontraktu, możliwie jak najlepiej chroniącego interesy naszego Klienta.