Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach tematyki pracowniczej i związanych z nią kwestii ubezpieczeń społecznych zajmujemy się następującymi sprawami:

  • sprawy o przywrócenie do pracy,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
  • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • odwołania od decyzji ZUS,
  • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, np. o uwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych.