Radca prawny Brusy - rozwody, podział majątku, opieka nad dzieckiem

Zdarzają się w życiu takie okresy, gdy ukochana persona staje się nie do poznania i dalszego układania rodziny. Kłócenie się, nielojalność, bicie, obojętność - to początek drogi podziału. Doskonale wiadomo, że nie każdą ranę da się uleczyć. W sprawach kiedy skonfliktowane strony są zgodliwe co do zerwania, bez precyzowania winy , a nadto nie ma konfliktów co do dzieci, tok przebiega delikatnie. Istnienie jest jednak krańcowo odmienne i strony względnie niejednokrotnie konkurują o wszystko - o winę, wysokość alimentów, kontakty z najmłodszymi. Wędrując przez to bez wsparcia to nie jest doborowe rozwiązanie. W sytuacjach familijnych opieka kancelarii to podstawa dalszej drogi.